W WTZ „Promyk” odbyło się spotkanie z specjalistą d/s BHP, tematyka obejmowała:

  1. Identyfikację sygnalizacji o zagrożeniach
  2. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych
  3. Postepowanie w przypadkach: ugryzienia przez psa, ukąszenia przez osę, ukąszenia przez żmiję.
  4. Warsztaty opatrywania ran po ukąszeniu.