29.04.2022 r. Podstawą skutecznej komunikacji jest przekaz nie tylko werbalny, ale także za pomocą słowa pisanego. Umiejętność pisania jak wiele innych można doskonalić. Zorganizowaliśmy dla Pań warsztaty z kreatywnego pisania. Panie okazały się prawdziwymi mistrzyniami słowa pisanego.