26.04.2022 r. W ramach terapii psychologicznej zorganizowano w Zespole I spotkanie społeczności. Tematem zajęć trening interpersonalny. Nasze Panie chętnie wzięły w nim udział. Angażowały się w wykonanie ćwiczeń mających na celu wzajemne poznanie się, naukę aktywnego słuchania oraz poznanie metod skutecznej komunikacji.