21.04.2022 r. Uczestnicy  tut. WTZ realizują systematycznie  trening  ekonomiczny, jego celem  jest: wyrabianie świadomości wartości pieniądza, nabywanie elementarnych informacji dotyczących zdobywania, przechowywania pieniędzy. Realizacja treningu ekonomicznego odbywa się m.in. poprzez wyjścia do sklepu, kina, restauracji, pizzerii itp. W zależności od potrzeb uczestnika trening realizowany jest samodzielnie lub pod nadzorem instruktora.