25.03.2022 r. W ramach terapii psychologicznej organizowane są zebrania społeczności terapeutycznej. Ich celem jest motywowanie do aktywności, uczenie zachowań modelowych, pożądanych w codziennym życiu, budowanie relacji społecznych, rozwiązywanie sytuacji trudnych, niwelowanie napięć oraz psychoedukacja. Tematem zajęć było radzenie sobie ze stresem. Panie chętnie wypowiadały się na forum odwołując do swoich przeżyć i doświadczeń życiowych. Rozmowa w atmosferze szacunku i wzajemnego zaufania przy poczęstunku przygotowanym przez personel zespołu mieszkalnego sprzyjała relaksowi i niwelowaniu stresu.