21.03.2022 r. W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie Dom Pomocy Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” nie pozostali obojętni na los drugiego człowieka i z wielkim zaangażowaniem przyłączyli się do zbiórki darów dla potrzebujących, która jest wyrazem wsparcia i solidarności z Ukrainą.