16.03.2022 r. W pracowni rękodzieła artystycznego uczestnicy naszych WTZ z pomocą pani instruktor wykonują palmy wielkanocne. Wykorzystują w swojej pracy materiały naturalne oraz własnoręcznie wykonane kwiaty z krepy i bibuły. W ramach zajęć uczestnicy nabierają właściwej postawy do odbioru sztuki i uczą się koncentracji, wyrażania uczuć i nastrojów, rozwijają wyobraźnię.
Najważniejsze zadania procesu terapii zajęciowej pracowni rękodzieła artystycznego to :

  • poznanie różnych technik wyrazu artystycznego, rozwijanie poczucia smaku i estetyki, które wpływają na rozwój wrażliwości estetycznej oraz usprawniają percepcję wzrokową i wzrokowo – ruchową
  • doskonalenie sprawności manualnej rąk i palców oraz spostrzegawczości
  • nauczanie prostych technik wykonywania wyrobów artystycznych i użytkowych z papieru, tektury, mas plastycznych, skóry, drewna i innych materiałów.