29.03.2022 r. W ramach zajęć dodatkowych, które oferuje Warsztat swoim uczestnikom, zorganizowaliśmy naukę podstawowych znaków języka migowego. Jest to doskonała okazja do poznania innej formy komunikacji przydatna szczególnie w kontakcie z osobami niesłyszącymi. Każdy z chętnych uczestników ma okazję nauczyć się „migać” zwroty grzecznościowe lub swoje imię. Korzystaliśmy zarówno z polskiego alfabetu palcowego, zasobów internetowych i skryptu. Czekamy z niecierpliwością na następne spotkanie i dziękujemy naszej pani psycholog, która ukończyła kurs języka migowego za profesjonalne prowadzenie zajęć.