25.02.2022 r. W ramach terapii psychologicznej organizowane są spotkania społeczności. Zajęcia pozwalają naszym Paniom uzyskać niezbędną pomoc oraz wsparcie, dają możliwość opowiedzenia o swoich sprawach osobistych, sytuacjach trudnych. Atmosfera wzajemnej akceptacji i zaufania sprzyja szczerym rozmowom oraz rozwiązywaniu najtrudniejszych nawet problemów. Tematem obecnych zajęć było rozwiązywanie konfliktów.