20.01.2022 r.  Uczestnicy tut. WTZ systematycznie biorą udział w  ćwiczeniach  ruchowych  z elementami jogi  – jest to dobry sposób na silne ciało i spokojny umysł! Joga to bardzo modna ostatnio forma ruchu –  lansowana przez influencerki, trenowana przez gwiazdy fitnessu i showbiznesu, a coraz częściej forma aktywności osób na całym świecie.  Dla naszych uczestników  takie ćwiczenia ruchowe  pełnią  funkcje edukacyjne, rozwojowe, a nawet terapeutyczne, gdyż sprawdzają  się w pracy z osobami z nadpobudliwością psychoruchową czy jako forma odreagowania psychofizycznego po wysiłku umysłowym na zajęciach.