15.12.2021 r. Uczestnicy naszych WTZ w okresie przedświątecznym przygotowują w poszczególnych pracowniach różnorodne rękodzieła, które potem chętnie utrwalają  na fotografiach.