03.12. obchodzimy ustanowiony w 1993 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Aby zaakcentować jak ważnym jest on dla nas, Panie z koła teatralno – muzycznego przygotowały w formie teatru cieni przedstawienie ,,Niepełnosprawny – a kto to taki?”