30.11.2021 r. Uczestnicy tut. WTZ z entuzjazmem zaangażowali się w przygotowania i udział w zabawie z okazji Andrzejek. Były pląsy w rytm ulubionych utworów, konkursy oraz poczęstunek przygotowany przez pracownię gospodarstwa domowego.