30.11.2021 r. Jak co roku w listopadzie, zgodnie z tradycją, Panie z Zespołu II obchodziły wieczór andrzejkowy . Tym razem przebiegał on w zimowo-słodkiej atmosferze.