W dniu 26.10.2021 r. o godz. 9:30 zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. Ćwiczenia przeprowadzono w budynku B, w którym mieści się II i III  Zespół. Zostały one przeprowadzone swoimi siłami bez udziału straży pożarnej ze względu na stan epidemii. Ćwiczenia nadzorowała pani Dyrektor. Całość przygotował i przeprowadził inspektor p.poż. Po zakończonych ćwiczeniach podsumowanie nastąpiło w budynku G.