16.11.2021r. Co to jest tolerancja? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy WTZ  w związku z  Międzynarodowym Dniem Tolerancji przypadającym  corocznie 16 listopada. Wzięli aktywny udział w tematycznym pokazie  multimedialnym i panelu dyskusyjnym. Nabytą wiedzę  zaprezentowali w postaci symbolicznego drzewka tolerancji oraz plakatu.  Tolerancja – to szacunek  i akceptacja, jak i przeciwstawianie się takim zjawiskom jak przemoc, nacjonalizm, rasizm oraz dyskryminacja i marginalizacja mniejszości oraz osób z niepełnosprawnością.