Październik 2021 r. Zapraszamy do obejrzenia galerii naszych rękodzieł.

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Czarnem informuje, iż produkty i usługi wytworzone przez uczestników WTZ dostępne są
do obejrzenia na stronie internetowej DPS w Czarnem.

Sprzedaż produktów i usług wykonywanych przez uczestników dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny z kierownikiem WTZ lub wyznaczonym instruktorem terapii zajęciowej, za pomocą właściwej poczty elektronicznej wtzpromyk@onet.pl lub bezpośrednio u kierownika WTZ.
Zamawiający ma możliwość przekazania na rzecz WTZ „Promyk” zadeklarowanej przez siebie kwoty za produkt lub usługę na n/w rachunek bankowy:   31 9326 0006 0012 1705 2000 0010   Można również dokonać wpłaty bezpośrednio u wyznaczonego instruktora terapii zajęciowej.