21.10.2021 r. Uczestnicy tut. WTZ chętnie angażują się w tworzenie prac rękodzielniczych. Często wykorzystują do tego naturalne materiały zebrane podczas spacerów.