28.09.2021 r.  Uczestnicy naszych WTZ cyklicznie biorą udział w  terapii wykorzystującej elementy  technik relaksacyjnych: trening autogenny Schultza i Jacobsona oraz podstawy  jogi. Celem tych zajęć  jest obniżenie napięcia nerwowego, złagodzenie stresu, depresji, likwidacja stanów lękowych. Zajęcia relaksacyjne są efektywnym sposobem na obniżenie stresu. Prowadzone przy rozluźniającej muzyce ćwiczenia oddechowe pomagają w niwelowaniu napięć emocjonalnych, rozwijaniu świadomości ciała, uczą koncentracji.