21.09.2021 r. Kolejną pracownią zawodową w naszych WTZ jest pracownia informatyczno-poligraficzna. Uczestnicy mają tu możliwość nauki obsługi komputera, korzystania z zasobów internetowych oraz poznania praktycznego zastosowania sprzętu poligraficznego i fotograficznego. Uczestnicy pod okiem instruktora wykonują różnorodne prace poligraficzne wykorzystując do nich komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Poza tym angażowani są w wykonywanie zadań przy wykorzystaniu edytorów tekstowych (pisanie pism, druków, zaproszeń, podziękowań) oraz programów graficznych (tworzenie grafik do zaproszeń, kartek świątecznych, wizytówki, dyplomy). Dużo czasu poświęcają na obsługę urządzeń związanych z małą poligrafią: wydruki, kserokopie, laminacja, bindowanie. Szereg zajęć zostało opracowanych w oparciu o Internet. W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób.