19.08.2021 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”  w swojej działalności  oferują  także zajęcia dodatkowe poszerzające zainteresowania uczestników –  tym razem dotyczą one nauki podstaw języka angielskiego. Nasi podopieczni z zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem biorą udział  w lekcjach, które odbywają się w dwóch grupach we wtorki i czwartki.