19.08.2021 r. Plan pracy pracowni wikliniarsko-stolarskiej  obejmuje czynności związane z nabywaniem i doskonaleniem umiejętności samoobsługowych i zawodowych. Uczestnicy poznają techniki obróbki drewna, jak również nabywają umiejętności posługiwania się różnego rodzaju narzędziami ręcznymi i elektrycznymi (wiertarka, wyrzynarka, szlifierka…). Jest to nauka konkretnych czynności, które w przyszłości uczestnik może wykonywać w miejscu pracy. Celem pracowni jest także podnoszenie poziomu dyscypliny pracy, punktualności, przestrzegania przepisów BHP, wyrabianie dbałości o powierzony sprzęt i materiały, nauka utrzymania porządku w miejscu pracy, współpracy i współdziałania. Pracownia zajmuje się  wykonywaniem drobnych prac stolarskich, tu również powstają dzieła wypalane w drewnie, a także artystyczne kompozycje, w których łączone są ze sobą elementy różnych tworzyw.