14.06.2021r. W ramach zajęć z psychologiem nasze Panie uczestniczyły w pogadance na temat stresu. Temat jest bardzo aktualny ze względu na fakt, iż dotyczy codziennego życia każdego z nas. Panie chętnie wypowiadały się na forum odwołując się do własnych doświadczeń życiowych. Okazało się, że każda Pani ma swój wypróbowany sposób radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresem.