Dnia 08.06.2021 nasze Panie odwiedziły Bibliotekę w Wyczechach. Pani Kierownik opowiedziała
w jaki sposób powstała biblioteka oraz amfiteatr będący częścią inwestycji.
Panie zapoznały się z księgozbiorem, a co z tym związane wybrały pozycje książkowe z bogatego księgozbioru.