Słoneczna aura pozwala na organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Panie angażują się zarówno
w wykonywanie wianków ze świeżych kwiatów jak i w zajęcia ruchowe – proste układy taneczne.