04.06.2021 r. Zajęcia sportowe oraz gry i zabawy  organizowane na kortach zapewniają uczestnikom  WTZ „Promyk” wiele radości i sportowych emocji, a przede wszystkim poprawiają kondycję psychofizyczną!