Czerwiec 2021 r. Zapraszamy do obejrzenia galerii naszych rękodzieł.

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Czarnem informuje, iż produkty i usługi wytworzone przez uczestników WTZ dostępne są
w ramach kiermaszu na stronie internetowej DPS w Czarnem.

Zamówienia należy składać poprzez kontakt telefoniczny z kierownikiem WTZ lub wyznaczonym instruktorem terapii zajęciowej, bądź za pomocą właściwej poczty elektronicznej wtzpromyk@onet.pl . Zamawiający ma możliwość przekazania na rzecz WTZ „Promyk” zadeklarowanej przez siebie kwoty za produkt lub usługę na n/w rachunek bankowy:

31 9326 0006 0012 1705 2000 0010

Informacja o formie ewentualnej darowizny/pomocy upoważnia do odebrania wybranego produktu. Wyznaczonym dniem przedmiotowego odbioru jest każdy roboczy piątek tygodnia lub inny uzgodniony
z kierownikiem WTZ termin. Odbiór wybranego produktu jest możliwy wyłącznie w rejonie bramy nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Czarnem.