18.05.2021r. Tematem bieżącej pogadanki  była sytuacja epidemiczna w kraju i związane z nią aktualne obostrzenia. Uczestnicy naszych WTZ mieli okazję porozmawiać i wyjaśnić swoje wątpliwości związane z obecną sytuacja panująca w naszym kraju związaną z Covid-19; własnymi słowami próbowali nazwać pojęcie reżim sanitarny. W czasie zajęć wywiązała się dyskusja na temat luzowania obowiązujących do tej pory obostrzeń. Zaprezentowano również różne rodzaje środków ochrony osobistej.