Dnia 05.05.2021 r. z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją  Osób Niepełnosprawnych  oraz Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  nasze Panie wzięły udział w zajęciach  online  w Bibliotece CCK w Czarnem. Pani Kierownik biblioteki na przykładzie opowiadania przybliżyła czym jest tolerancja, szacunek dla drugiej osoby, że inność nie wyklucza drugiego człowieka.