5 maja ustanowiono europejskie święto jakim jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem tego święta jest pokazanie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym, pracy i w urzędach. Tego dnia nawet w najdalszych zakątkach naszego kontynentu manifestowane są tolerancja i równouprawnienie osób niepełnosprawnych.
5 maja obchodzimy również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Święto to powstało aby pokazać solidarność z osobami z zaburzeniami intelektualnymi, a także uświadamiać społeczeństwo o potrzebach tych osób oraz problemach z jakimi przychodzi im się zmierzyć we współczesnym świecie. Co roku z tej okazji odbywały się marsze, sympozja i panele dyskusyjne, jednak w trosce o bezpieczeństwo, z powodu pandemii zrezygnowano z tradycyjnej formy – na rzecz pokazania solidarności z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunami w sieci, za pośrednictwem portali społecznościowych oraz różnych platform internetowych.
Mieszkanki naszego Domu przypomniały sobie główne hasła święta, wykonały plakat i tablicę informacyjną poświęconą temu ważnemu wydarzeniu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie na którym uczyliśmy się podstaw języka migowego zarówno ze skryptu, alfabetu i zasobów internetowych. Każda z biorących udział w zajęciach Pani miała okazję nauczyć się „migać” swoje imię. Zajęcia prowadzone były przez instruktora terapii zajęciowej – panią Urszulę, która ukończyła kurs języka migowego.