27.04.2021 r. Celem organizowanych zajęć ruchowo- tanecznych- w dzisiejszym premierowym spotkaniu zawierały elementy zumby dla seniorów i yogi – jest przede wszystkim aktywizowanie naszych Pań do podejmowania działań aby jak najdłużej podtrzymać sprawność psychiczną i fizyczną oraz zapobieganie bierności i stagnacji. Opierając się na zdobywanym ciągle doświadczeniu, wkładamy wiele wysiłku w organizację zajęć usprawniających i aktywizujących, przedstawiając naszym Mieszkankom ciągle nowe i bardziej zróżnicowane oferty dostosowane do ich potrzeb i możliwości.