07.04.2021r. Zajęcia kulinarne to jedna z ulubionych form terapii wśród Mieszkanek naszego Domu. Tym razem przygotowaliśmy proste ale jakże smaczne wypieki – gofry z cukrem pudrem i bitą śmietaną. Jednym z najważniejszych celów tej formy zajęć terapeutycznych jest nauka samodzielności przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Nasze Panie  nabywają umiejętności i nawyków niezbędnych w życiu codziennym, takich jak umiejętność przygotowywania posiłków, doboru odpowiednich artykułów spożywczych, sprzątania po sobie i zmywania naczyń. Przez udział w zajęciach poznają również zasady higieny, zapoznają się z obsługą sprzętów AGD, uczą się zasad zdrowego żywienia i wpływu rodzaju diety na samopoczucie i zdrowie. Kontakt z rozmaitymi rodzajami pożywienia pobudza zmysły smaku i węchu, zaś samo wykonywanie czynności związanych z pracą w kuchni rozwija zdolności manualne. Samodzielne przygotowanie wedle przepisu smacznego posiłku niewątpliwie wzmacnia też w mieszkańcach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Terapia kulinarna służy również aktywizacji mieszkańców do podejmowania nowych wyborów smakowych oraz  rozwija poczucie potrzeby dbałości o estetykę w czasie przygotowywania i spożywania posiłków.