“Marzanno , Marzanno…
Ty ze słomy panno
koleżanko zimy – dzisiaj Cię spalimy.
Dzisiaj Cię żegnamy a wiosnę witamy!”

Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny czyli 21 marca, spaleniem Marzanny pożegnano złą zimę, a powitano upragnioną wiosnę. O zwyczaju tym pamiętają również Mieszkanki naszego Domu, które wraz z opiekunami w barwnym korowodzie przeszły alejkami tutejszych terenów rekreacyjnych. Pochód zakończyliśmy spaleniem w ognisku własnoręcznie wykonanych kukiełek Marzanny.