19.03.2021r. W naszym Domu  specjalista do spraw rewalidacji prowadzi zajęcia z zakresu terapii ręki – Mieszkanki  korzystają z nich indywidualnie lub w połączeniu z terapią integracji sensorycznej.

Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem terapii ręki, która jest skierowana przede wszystkim do dzieci, lecz także osób dorosłych, które utraciły sprawność, jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.

W trakcie zajęć wykorzystujemy   wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych, które zachęcają  do aktywności. Stosujemy  wybrane techniki plastyczne oraz masaże. Ważnym aspektem na zajęciach jest wzmacnianie wiary we własne siły, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wykonywanie samodzielnie ćwiczeń, które rozwijają motorykę małą naszych Mieszkanek.