02.03.2021 r. Terapia zajęciowa  jest to jedna z najbardziej lubianych przez Mieszkanki  z zespołu IV form spędzania czasu. Ma ona  na celu działania rehabilitacyjne, polisensoryczne  o charakterze zajęć ciągłych ( np. : zajęcia plastyczne, rewalidacyjne czy  dziewiarskie),  które stanowią proces terapeutyczny prowadzący do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością czy chorobą. Określone czynności o charakterze zajęć manualnych czy intelektualnych proponowane dla naszych Mieszkanek przez instruktorów terapii  niosą ze sobą aspekt leczniczy.