23.02.2021 r. Arteterapia to terapia przez sztukę. W arteterapii stosowanej w naszym Domu w Zesple II dominują techniki plastyczne, które dają możliwość wyrażenia przeżyć trudnych do przekazania słowami, a także pozwalają na odreagowanie tłumionych emocji i napięć. Na kartkach papieru, przy użyciu różnorakich przyborów powstają indywidualne i niepowtarzalne dzieła. Poprzez stosowanie różnych technik plastycznych ( rysunek kredkami, flamastrami, malowanie farbami ) zachęcamy Mieszkanki do twórczego myślenia oraz odczuwania radości z samodzielnego tworzenia. Zajęcia plastyczne kształtują cierpliwość, wytrwałość, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, stanowisko pracy oraz uczą współdziałania w grupie.