21-22.10.2020r. Uczestnicy WTZ „Promyk” chętnie biorą udział w zajęciach z arteterapii, wykazują się przy tym własną inwencją twórczą wykorzystując naturalne surowce i stosując różne techniki wykonania prac.