W związku z potrzebą wzmożonej profilaktyki koronawirusa podjęto w WTZ „Promyk”  szereg działań, mających na celu uświadomienie uczestnikom skali zagrożeń wynikających z szerzenia się wirusa i konieczności stosowania wybranych metod w celu uchronienia się przed zakażeniem.

Uczestnicy  przygotowali materiały poglądowe na gazetkę informacyjną  i wzięli udział  w pogadance  wzbogaconej  prezentacją multimedialną na temat objawów koronawirusa oraz sposobów postępowania w przypadku zachorowania. Odbyły się również  ćwiczenia praktyczne dotyczące czynności higienicznych, prawidłowego nakładania i  zdejmowania maseczki i korzystania z dostępnej w naszym budynku komory dezynfekcji.