Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku   realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomorskie pomaga”