23.09.2020 r. Uczestnicy naszych WTZ bardzo chętnie biorą udział w zajęciach muzycznych. Muzykoterapia to jedna z form psychoterapii, w której podstawowym środkiem oddziaływania terapeutycznego jest muzyka. Muzyka oddziałuje na człowieka pozaintelektualnie, pobudza go, porządkuje jego uczucia. Każdy bez względu na wiek jest podatny na jej działanie. Muzyka redukuje trudności, ułatwia współpracę, nawiązanie kontaktów, ogranicza konflikty, pobudza emocje, daje możliwość rozładowania wewnętrznych napięć, podwyższa umiejętności koncentracji. Nawet osoby z głębokim upośledzeniem potrafią rozpoznać muzykę, którą lubią. Oddziałując na sferę emocjonalną muzyka znajduje zastosowanie zarówno w terapii obniżonego nastroju, zwolnionego napędu psychoruchowego, jak i w przypadku nadmiernego pobudzenia ruchowego oraz zbytniego przyśpieszenia tempa życia psychicznego. Funkcja muzyki polega z jednej strony – na podniesieniu nastroju, aktywizacji, pobudzeniu, a z drugiej zaś strony – na odprężeniu, złagodzeniu napięcia. Uczestnictwo w muzykoterapii może być bierne i czynne. Bierny udział polega na słuchaniu muzyki, aktywny na wykonywaniu muzyki, śpiewaniu, tańczeniu…