23.09.2020 r. Terapia zajęciowa realizowana w naszym Domu Pomocy Społecznej jest ciekawą i szeroką ofertą dla podopiecznych a realizowany proces terapeutyczny prowadzi do polepszenia jakości ich życia. Mieszkanki  naszego Domu mają możliwość doświadczania własnego rozwoju, odnajdują swoją godność i siłę do pokonywania trudności. Wyższa samoocena, dobre samopoczucie sprzyjają  kondycji psychofizycznej. Proponowane rodzaje terapii zajęciowej: hortikuloterapia, silwoterapia, arteterapia, zajęcia kulinarne.