31.07.2020r. W naszych Warsztatach uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich kompetencji i umiejętności podczas zajęć w poszczególnych pracowniach zawodowych. Wspierani i mobilizowani przez instruktorów terapii zajęciowej odkrywają w sobie nowe możliwości twórcze. Ważne dla każdego uczestnika są również systematyczne ćwiczenia  z zakresu rewalidacji.