21.07.2020r. Uczestnicy naszych WTZ „Promyk” w porze letniej chętnie korzystają ze spacerów oraz zajęć organizowanych na świeżym powietrzu.