05.06.2020r. Mieszkanki Zespołu I biorą udział w  różnorodnych formach  terapeutycznych, każda Pani może wybrać sobie taki rodzaj zajęć, który najbardziej będzie jej  się podobał, odpowiadał,  sprawiał przyjemność, a jednocześnie sprzyjał osiąganiu jak najlepszych efektów terapeutycznych. Ważne jest również aktywne spędzanie wolnego czasu, aby niwelować rutynę codziennego dnia. Nad realizacją tych zajęć czuwają wykwalifikowani pracownicy .