05 września 2019 r. – sportowa reprezentacja uczestników WTZ „Promyk”- już po raz kolejny wzięła udział w IX Zaborskiej Olimpiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach. W tegorocznych zawodach wzięło udział aż 187 zawodników z trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Organizatorzy imprezy przygotowali dla uczestników olimpiady pięć konkurencji indywidualnych tj.: skok w dal z miejsca, pchnięcie kulą, rzut piłką lekarską, bieg na 100 m oraz tor przeszkód na wózku inwalidzkim. Odbyły się również dwie konkurencje grupowe tj.: sztafeta 4 x 100 m oraz przeciąganie liny. Celem Olimpiady było upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami poprzez ich udział w rywalizacji sportowej. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na kolejną edycję zawodów i gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągnięć podczas olimpiady.