13.08.2020 r. Celem działania Warsztatów jest  zarówno rehabilitacja społeczna jak i zawodowa. Dlatego zajęcia dla uczestników prowadzone w pracowniach zawodowych służą kształtowaniu zdolności manualnych, rozwojowi percepcji, wyobraźni i samodzielności twórczej. Uczestnicy WTZ, wspierani i mobilizowani przez instruktorów odkrywają w sobie nowe możliwości i umiejętności.