10.08.2020 r. Uczestnicy naszych WTZ  chętnie przebywają na łonie przyrody, która zachęca wszystkich do aktywności fizycznej, poprawia nastrój i samopoczucie. Uczą się podstaw nordic walking. Takie chwile pełne pozytywnych emocji, szczęścia, radości warto utrwalać w formie fotografii, z których potem wspólnie tworzymy oryginalne kolaże.