15.05.2020r. Mieszkanki Naszego Domu w dobie koronawirusa przestrzegają wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosują się do zaleceń Dyrektora Domu. Korzystają z urozmaiconych zajęć w ramach terapii zajęciowej oraz spacerów po malowniczym terenie DPS. Wszystko odbywa się z zachowaniem środków ostrożności . Zarówno Pani Dyrektor jak i personel dokłada wszelkich starań, aby mieszkanki nie odczuły niedogodności  związanych z pandemią koronawirusa.