30.08.2019r. W okresie wakacyjnym WTZ „Promyk” korzystają z kompleksu basenów zewnętrznych znajdującym się na terenie tut. DPS. Dlatego też poprosiliśmy ratownika WOPR – Pana Daniela o zapoznanie naszych uczestników z zasadami bezpiecznej kąpieli wodnej i słonecznej. Ratownik omawiał podstawowe metody udzielania pierwszej pomocy, zademonstrował sprzęt ratowniczy, wskazał niebezpieczeństwa czyhające nad wodą. Przypomniał numery, pod które należy dzwonić w razie jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych. Zaapelował, aby nie wchodzić do wody bezpośrednio po jedzeniu oraz po długim pobycie na słońcu, a przebywając nad zbiornikami wodnymi należy zachować szczególną ostrożność. Dziękujemy panu ratownikowi za ciekawą pogadankę.