Integracja społeczna to ważny aspekt działań podejmowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Czarnem. 26 czerwca 2019 roku odbyła się zabawa integracyjna ,,Powitanie lata”, na którą zostali  zaproszeni  mieszkańcy z  zaprzyjaźnionych  Domów  Pomocy Społecznej w Machowinie i w Przytocku oraz uczestnicy WTZ „Promyk”.  Specjalnie na to spotkanie została zorganizowana zabawa taneczna połączona z konkursami  oraz wspólnym grillowaniem na świeżym powietrzu i słodkim poczęstunkiem.